ข่าวสาร/กิจกรรม

จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563

ประมวลภาพการคัดเลือกนักกีฬานักฟุตบอลเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมของท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25