ไม่มีหมวดหมู่

วันมาฆะบูชา

วันมาฆบูชาขอน้อมรำลึกถึงคุณอันประเสริฐคือ 1. พระบริสุทธิ์คุณ 2. พระปัญญาคุณ 3. พระมหากรุณาธิคุณ

1. พระบริสุทธิ์คุณ Unconditional loveขอน้อมรำลึกถึงคุณอันประเสริฐของเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกแสวงหาวิธีแก้ทุกข์เพื่อประโยชน์ของชาวโลกเจ้าชายสิทธัตถะมีอุปนิสัยชอบนั่งสมาธิ ชอบความสงบให้จิตมีพลัง พระองค์ไม่ชอบแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงแต่ใช้ปัญญาแก้ปัญหา ด้วยพระบริสุทธิ์คุณที่พระองค์มีพร้อมทุกอย่างที่คนต้องการ กลับมีจิตใจต้องการแก้ปัญหาความทุกข์ของชาวโลก (Universal New Normal) ยอมสละความสะดวกสบายออกแสวงหาทางพ้นทุกข์ ใช้เวลา 6 ปี ที่ใช้เวลามากเพราะมีภาระมากที่ต้องเปลี่ยนใจจาก Passion สู่ Compassion (Unconditional love) เมื่อบรรลุแล้วก็ยังยอมละฐานะกษัตริย์เพราะไม่ต้องการจำกัดความรู้ไว้ที่เดียว แต่ต้องการเผยแผ่ความรู้ไปทั่วโลกวันมาฆบูชาเป็นถือเป็นวันพระธรรมเพราะเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าแสดง โอวาทปาติโมกข์ เป็นการสรุปคำสอนให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเพื่อเป็น”หัวใจของพุทธศาสนา”พระพุทธเจ้าสอนว่า เคล็ดลับเดียวของชีวิตคือการขจัดความกลัวเพราะมันทำให้ใจเราย้อนคิดกังวลถึงเหตุแห่งทุกข์ที่เราเคยทำในอดีต นำมาคิดปรุงแต่งกลัวไปในอนาคต เป็นผลให้ลืมใช้ชีวิตบนโลกที่แท้จริงในปัจจุบันขณะ เพราะขาดปัญญาสว่างจึงมองความจริงไม่ชัด ทำให้คิดไม่ถูก เพราะใช้ข้อมูลในอดีตมาโต้ตอบแบบหุ่นยนต์ จึงแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้และเป็นทุกข์การจะขจัดความกลัวนั้น ทำได้ด้วยการปฏิบัติตามหัวใจของพุทธศาสนาที่ให้ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส โดยปฏิบัติศีลเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาสว่างจึงมองความจริงได้ชัด

2. พระปัญญาคุณขอน้อมรำลึกถึงคุณอันประเสริฐของเจ้าชายสิทธัตถะด้วยพระปัญญาคุณที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ได้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นแสงสว่างให้คนทั้งโลก

3. พระมหากรุณาธิคุณขอน้อมรำลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าด้วยพระกรุณาธิคุณ สั่งสอน และทำสวนธรรมไว้ให้แล้ว เราคนมีบุญ เพียงเข้าไปรับและปฏิบัติ เพื่อออกจากกับดักอวิชชา แล้วบรรลุตามเท่านั้น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*